serveis

Desenvolupament d'aplicacions a mida

Inversa compta amb un equip dedicat a realitzar aplicacions adaptades a les necessitats dels seus clients , amb les peculiaritats propies de cada organització, considerant que una aplicació estàndar normalment no satisfà totes les necessitats requerides per l'empresa.

Amb un aplicatiu fet a mida, podem garantir un rendiment òptim. Sovint és més fàcil i econòmic crear una aplicació adaptada al funcionament de l'empresa que adaptar l'empresa als requeriments d'una aplicació estàndar.

Aplicacions a mida