serveis

Assessorament i auditoria informàtica

L'impacte de les noves tecnologies està fent canviar la forma en què les empreses desenvolupen les seves activitats. Un bon assessorament ajuda a implementar aquestes noves tecnologies de la manera més eficaç. En aquest nou entorn augmenta l'exposició al risc de les empreses, afegint més importància encara a l'auditoria com a base per la presa de decisions.

Inversa proporciona als seus clients, l'experiència i els coneixements necessaris en els serveis relacionats amb les noves tecnologies i els sistemes d'informació.