serveis

Adaptació a la Llei de Protecció de dades (LOPD)

Aquesta llei afecta a totes les empreses del nostre país que manipulin dades de caràcter personal.

La Protecció de Dades

L’ article 18.4 de la constitució diu que "la llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets".

Amb la intenció de fer realitat aquest article neix a l’any 1992 la Llei Orgànica 5/1992 coneguda com a LORTAD, per posteriorment ser derogada por la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, coneguda com a LOPD.

El Tribunal Constitucional en la seva sentencia 292/2000 defineix la Protecció de Dades com el dret fonamental que garantitza a tota persona "un poder de control sobre les seves dades personals, sobre el seu s i destí, amb el propòsit d’impedir el seu tràfic ilícit i lesiu per la dignitat i dret de l’afectat".


A qui afecta la Normativa

Aplicable a totes les empreses i organitzacions públiques o privades que amagatzemin, utilitzin o tractin dades de caràcter personal registrades en soport físic i que els faci susceptibles de tractament.

La legislació sobre Protecció de Dades marca una serie de límits a la utilització de les dades personals afectant a totes las empreses del nostre país, ja que en major o menor mesura totes tracten o manipulen dades de caràcter personal de persones físiques (clients, proveedors, empleats, col.laboradors, accionistes.).


Sancions

El compliment de les obligacions legals en materia de protecció de dades és imprescindible, la LOPD estableix unes sancions econòmiques als titulars dels fitxers i als responsables del tractament de les dades, pels casos en què no es cumpleixi amb la legislació sobre Protecció de dades, sent aquestes sancions de les més elevades dins el nostre entorn europeu.

L’ Agencia Espanyola de Protecció de dades (AEPD) organisme encarregat de vetllar per l’adequat compliment de la legislació vigent compta amb un ampli cos d’ inspectors que tenen la consideració d’ autoritat pública en les seves funcions. Actuen d’ofici o mitjançant denuncia de qualsevol afectat i de no complir amb la legislació,s’ imposen elevades multes que poden arribar fins als 600.000€, essent aquestes sancions parells al tipus de dades que es manipulin.


Tipus de sancions


Des de Inversa Global us oferim els nostres serveis en l'adaptació a la LOPD:

Logo LOPD